گروه ها و بخش هاي درماني

گروه جراحي

بخش جراحي عمومي - تعداد تخت 36 - رئيس گروه دكتر وحيديان - سرپرستار حسين ارژنگي

بخش جراحي زنان - تعداد تخت 32 - رئيس گروه دكتر حسيني - سرپرستار فرنگيس رجبي

بخش جراحي مغزواعصاب - تعداد تخت 16 - رئيس گروه دكتر ميرمعزي - سرپرستار راضيه دهقان

بخش ارتوپدي - تعداد تخت39  - رئيس گروه دكتر حسن آبادي- سرپرستار علي عرفانيان

بخش چشم و  ENT - تعداد تخت 15 - رئيس گروه دكتر شمسي - سرپرستار سهيلا مظاهري

بخش آي سي يو جراحي مغزو اعصاب- تعداد تخت 11 - رئيس گروه دكتر ميرمعزي - سرپرستار مهناز بلوكي

گروه داخلي

بخش داخلي - تعداد تخت 15 - رئيس گروه دكتر تبرئي - سرپرستار محمدرضا سلطاني

بخش قلب - تعداد تخت 30 - رئيس گروه دكتر فغاني - سرپرستار ندا بیت المانی

بخش سي سي يو ، تست ورزش و اكو- تعداد تخت 12 - رئيس گروه دكترفغاني- سرپرستار محمد مهدوي مقدم

بخش عفوني- تعداد تخت 10 - رئيس گروه دكتر --------- سرپرستار محمدرضا سلطاني

بخش آي سي يو جنرال-تعداد تخت 7 - رئيس گروه دكتر یوسف زاده - سرپرستار علي اكبر عباسيان

بخش ای سی یو داخلی-تعداد تخت؟-رئیس گزوه دکتر؟-سرپرستار؟

بخش آنكولوژي -تعداد تخت 4 - رئيس گروه دكتر صادقي - سرپرستار بهاره قائمي

گروه اورژانسها

اورژانس سوانح - تعداد تخت 6- سرپرست علمي دكتر ميرمعزي - سرپرستار حسين محمدي

اورژانس قلب- تعداد تخت 8 - سرپرست علمي دكتر تبرئي - سرپرستار مصطفی شکری

اورژانس داخلي - تعداد تخت 24 -  سرپرست علمي دكتر تبرئي - سرپرستار مصطفی شکری

اورژانس زنان و مامایی- تعداد تخت 4-  سرپرست علمي دكتر حسيني - سرپرستار زیبا صیادی

اورژانس جراحی و اطفال- تعداد تخت 4-  سرپرست علمي دكتر تبرئي - سرپرستار محمدتقي حسيني نژاد

سوانح- تعداد تخت 35-  سرپرست علمي دكتر ميرمعزي - سرپرستار حسين محمدي

گروه اطفال

بخش اطفال- تعداد تخت 10 - رئيس گروه دكتر عليزاده - سرپرستار حميده مريدي

بخش نوزادان- تعداد تخت 5 - رئيس گروه دكتر عليزاده - سرپرستار غزاله معاون زاده

بخش NICU - تعداد تخت 10- رئيس گروه دكتر عليزاده - سرپرستار غزاله معاون زاده

گروه اتاق عمل ها

اتاق عمل مركزي - مسئول فني دكتر يوسف زاده - سرپرستار مصطفی امیرکاظمی

اتاق عمل چشم و اي ان تي- مسئول فني دكتر شمسي - سرپرستار علي احراميانپور