رئیس امور پشتیبانی

  آقاي  رضوانی ، رییس امور پشتیبانی بيمارستان
 کارشناس ارشد حقوق کیفری
 
 
  rezvanij1[at]mums.ac.ir

 
 
آدرس: مشهد ، بیمارستان شهید هاشمی نژاد ، حوزه مديريت
تلفن: 32742009
نمابر:
32722322

 اهم سوابق:

مدرس دانشگاه،نویسنده کتاب مبانی حقوق بانکی و مقالات متعدد : اقتصادی،حقوقی،اجتماعی وفرهنگی در روزنامه های کثیرالانتشار

مشاور اجرایی مجمع خیرین مسکن ساز خراسان رضوی

معاون اجرایی مجمع خیرین سلامت مشهد مقدس

مدرس تعاونگران اداره کل تعاون استان خراسان رضوی

معاون مدیریت پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی خراسان رضوی

سرارزیاب و مدرس شاخص های ارزیابی عملکرد حوزه پشتیبانی دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور

مشاور و مدیر دفتر شورای اسلامی استان خراسان رضویطراح و مجری سامانه های هوشمند :

          کیف پول کارت سوخت خودروهای دولتی دانشگاه

          سامانه جامع مدیریت حمل و نقل خوردوهای دولتی دانشگاه

          سامانه جامع رفاهی کارکنان دانشگاه

          سامانه تغذیه کارکنان دانشگاه

          عضو اصلی در تدوین کتابچه آموزشی استاندارد شاخص های ارزیابی عملکرد پشتیبانی ها سراسر کشور در دوسطح ستاد و واحد


کسب رتبه سوم مقام استانی در رشته مقاله نویسی در جشنواره فرهنگی،قرآنی پیروان ولایت

دارای گواهینامه تخصصی و کاربردی علمی ،عملی DVI (شناسایی قربانیان پس از حوادث) از پلیس آگاهی خراسان رضوی

دارای گواهینامه تخصصی مدیریت منابع انسانی از سازمان شهرک های صنعتی خراسان رضوی

دارای گواهینامه اصول استقرار سیستم مدیریت پروژه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان رضوی

دارای گواهینامه نظارت عالی بر پروژه های عمرانی از سازمان همیاری شهرداریهای خراسان رضوی

دارای مدرک تخصصی هتلداری از سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان خراسان رضوی

عضو کارگروه بصیرت دانشگاه(91)

عضو کارگروه تخصصی اجرایی نظام پیشنهادات معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه(94)

عضو کارگروه ارزیابی مستندات ارتقا رتبه عالی نیروهای اداری و مالی معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه(94)

عضو ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی وحقوق شهروندان معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه(94)