برنامه كاري پزشكان کلینیک تخصصي

برنامه کلینیک تخصصی بیمارستان شهید هاشمی نژاد-بروزرسانی بهمن95

توجه:

1-برنامه زیر مربوط به شیفت صبح و عصر کلینیک می باشد

1- جهت رزرو نوبت کلینیک باید دو روز قبل ساعت 8 صبح به سایت نوبت دهی مراجعه و از ساعت حضور پزشک مطلع شوید و نوبت بگیرید.

تخصص شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه
زنان  افتخارزاده  حافظ  فهمیده  شبانیان  عسگری  حافظ
دیابت/غدد  اربابی  خزاعی اربابی- خزاعی    خزاعی  خزاعی
گوش و حلق و بینی  ابویساانی  لشگری  دلدار  دلدار  ابویسانی  
گوارش  باقری  شیخیان  باقری  شیخیان  باقری  شیخیان
جراح پلاستیک          معتممدی فر  
انکولوژی صادقی- عمادی فضل- عمادی صادقی-عمادی- تاجی عمادی-فضل- تاجی صادقی-عمادی- تاجی  عمادی-فضل
طب فیزیکی  قاسم پور  قاسم پور  قاسم پور  قاسم پور  قاسم پور  
جراح فک و صورت        جلالی    
چشم  صاحبکار  شمسی  صاحبکار نجفی- صاحبکار  تفقدی  نجفی
عفونی صفری-عرفانیان دهقان صفری-عرفانیان دهقان اسماعیل زاده-عرفانیان اسماعیل زاده
داخلی گل کار-نجاری گل کار-نجاری گل کار-نجاری گل کار-سعادتیان گل کار-نجاری نجاری-مشهدی
اطفال صداقت-وطن خواه-علیزاده قوامی-علیزاده-قاسمی قوامی-علیزاده صداقت-منزوی-قاسمی قوامی-علیزاده قوامی-قاسمی
جراح عمومی  موحد  وحیدیان  رافتی  رافتی  اعلمی-وجدانی  اعلمی
ارولوژی  دولتی  دایی  فرزین-قاضی  دولتی  قاضی  ایلاتی
ارتوپدی شیخیان علیزاده صالح حسن آبادی سیف دلدار
داخلی اعصاب      شهامی    شهامی  
جراح اعصاب  میرمعزی  صادقی  رفعتی  علی پور  صادقی  صادقی
قلب  رضایی  صبوری  ساقی  عباس زاده  فغانی  فلاح
پوست    حسینی پور    حسینی پور