فناوری اطلاعات

 

 
 
 
  خانم راضيه صاحبي
    كارشناس نرم افزار
                 (مسئول فناوري اطلاعات و HIS و وب سايت )
 
 
 
 
 
 
آدرس: مشهد ، بیمارستان شهید هاشمی نژاد ، اداري
تلفن: 32737011 داخلي 303
نمابر:
32722322
فعاليت ها: 
 
1- كليه عمليات مربوط به خريد سيستم و قطعات جديد.
2- راه اندازي سيستم هاي خريداري شده  با توجه به نياز سازمان.
3- عيب يابي و رفع اشكال سيستم ها در صورت امكان رفع مشكل در بيمارستان.
4- ارسال سيستم ها و دستگاههاي جانبي معيوب به شركتهاي مربوطه.
5- مديريت و نگهداری شبکه بيمارستان و تعيين سطوح دسترسي کاربران.
6-مديريت وب سايت و همكاري با مديريت آمار و فنآوري اطلاعات دانشگاه بعنوان رابط IT
7- همكاري با رياست و مديريت
8- انجام امور و كارشناسي در راه اندازي فناوري هاي ديجيتال جديد در بيمارستان(پكس-دوربين هاي تحت شبكه و ...)
9- مديريت و رسيدگي به امور HIS , سپاس
 
امكانات :
 
اين واحد مجهز به امكانات و دستگاههاي ديجيتالي معمول جهت رفع نياز بيمارستان مي باشد.