نگهداشت تاسيسات و تجهيزات

 

 
  
 
خانم مهندس حبیبه فیض آبادی
 کارشناس مهندسی مکانیک
 
تلفن داخلی: 305
تلفن:2742005-0513
نمابر : 2722322-0513
 ايميل: FeyzabadiH1[at]mums.ac.ir
 
 
 
 
 
فعاليتها:

- نظارت بر چگونگی ارائه خدمات توسط پیمانکاران نگهداشت

-نظارت بر بهینه سازی و صرفه جویی در مصرف انرژی و هزینه های عمرانی بیمارستان

-مدیریت بر ساماندهی سامانه و نت پیشگیرانه و پیش بینانه و پاسخ گویی به مشکلات همکاران

فرایندها:

-درخواست تعمیرات جزئی برق و تاسیسات بخش(ثبت در سامانه CMMS)

-درخواست تعمیرات ساختمانی جزئی بخش ها،درخواست اتوماسیون و ارسال به مدیریت مرکز


دانلود راهنمای ثبت نام در سامانه CMMS

دانلود آموزش پیگیری درخواست ها در سامانه CMMS