پذيرش و بايگانی مدارك پزشكي

 

 
 
 خانم سیده اشرف اتحادی
 کارشناس آمارومدارک پزشکی
 
تلفن داخلی: 211
تلفن:32737015
نمابر : 32722322
ايميل: EtehadiA1[at]mums.ac.ir
 

 
 
  
فعاليتها:

دو نوع پذيرش در اين واحد صورت مي گيرد:سرپايي و بستري
پذيرش سرپايي در درمانگاه بيمارستان انجام مي شود كه مشابه ساير درمانگاهها بيمار با گرفتن نوبت و تهيه فيش ويزيت پزشك  مورد پذيرش قرار مي گيرد.
پذيرش بستري به اين صورت است كه بيمار پس از مراجعه به قسمت پذيرش(ورودی اورژانس) و ارائه مدارك لازم و تشكيل پرونده و طي نمودن سير پذيرش بيمار بستري مي گردد.
قسمت بايگاني و مدارك پزشكي پاسخگوي مراجعيني است كه مدارك خاصي از پرونده خود را لازم دارند.چنانچه در خواست مطابق با موازين موجود باشد نهايت همكاري با ايشان صورت مي گيرد.

آمار:

در واحد پذيرش و بايگاني مدارك پزشكي جمعا 20 نفر كارشناس و كاردان و .. بطور شبانه روزي در حال فعاليت هستند.