آزمايشگاه مرکزی

  

 
 
 
 
آزمایشگاه مرکزی
مسئول فنی : دکتر محمد مهدی اجتهادی
 مدرک تحصیلی:دکترای علوم آزمایشگاهی
 
 داخلی: 322,282
تلفن:32737015
نمابر : 32722322
 ايميل: AjtahadiMH1[at]mums.ac.ir 


مدیر داخلی: مهدي داورپناه مقدم
رابط آموزشی و مسئول استاندارد سازي: مهدي داورپناه مقدم

فعاليتها:

كليه فعاليتهاي پاراكلنيكي در بخشهاي هماتولوژي ، بيوشيمي خون ، قارچ شناسي ، انگل شناسي ، ميكروب شناسي هورمون شناسي ، ايمونولوژي ، بانك خون، بيوشيمي ادرار انجام مي شود همچنين پذيرش و نمونه گيري موارد فوق در شبانه روز بصورت سرپايي و بستري انجام مي شود.
پاسخگويي به آزمايشها در موارد اورژانس در حداقل زمان ممكن و در موارد عادي با توجه به زمان لازم بسته نوع آزمايش انجام مي شود.

تجهيزات:

علاوه بر دستگاههاي روتيني كه وجود دارد آزمايشگاه مجهز به دستگاههاي زير نيز مي باشد.

رديف

نوع تجهیز

نام و مدل تجهیز

1

 فول اتوماتيك كمي لومينسانس

 Maglumi 800

2

اتوآنالایزربيوشيمي

ERBA-XL

3

اتوآنالایزربيوشيمي

پرستيژ

4

سل کانتر فول ديف اتوماتيك

XENIA

5

سل کانتر

SYSMEX  KX 21

6

الکترولیت آنالایزر فول اتوماتيك

XD 684

7

الکترولیت آنالایزر اتوماتيك

Convergous

8

کوآگولومتر فول اتوماتيك

SF-8000

9

سیستم سنجش گازهای خون

‍‍Cornely

10

سیستم سنجش گازهای خون

‍‍Cornely

11

الایزا توتال ريدر

Stat  fax 3200

 12

هود بیولوژیک کلاس II

لامينار

آمار:

طبق آمارهاي بدست آمده بطور متوسط در ماه 134000 الی 135000 مراجعه كننده از خدمات اين واحد بهره مند مي گردند و اين روند سير صعودي دارد.