تقبل ساخت بخشهای ای سی یو و ان ای سی یو در دومین جلسه خیرین سلامت

 

 

تقبل ساخت بخشهای ای  سی یو و ان ای سی یو در دومین جلسه خیرین سلامت بیمارستان شهید هاشمی نژاد

 

جلسه با تلاوت کلام الله مجید در محل سالن شورای بیمارستان  اغاز شد.ابتدا اقای عباسی خصوصیات منحصر به فرد بیمارستان و نیازهای مهم آن، در بخشهای مختلف را بیان کردند ودر خصوص اهمیت حضور خیرین در این مرکز توضیحاتی ارائه نمودند

سپس اقای دکتر بهرامی مطالبی را جهت استمرارحضور خیرین ، نیازهای مهم وحیاتی بیمارستان ،خصوصیات فیریکی وجغرافیایی وحضور جذامیان دراین مرکز ارائه نمودند.و هچنین اقای دکتر موسوی ریاست بیمارستان الویتهای بیمارستان را در دو بخش عمرانی وتجهزات پزشکی نیز بیان کردند.

ومقررشداز قائم مقام رئیس دانشگاه در امور مشارکتهای مردمی درخواست شودبرنامه زمانبندی جلسات شورای بیمارستانها را هماهنگ ودر سایت دانشگاه قرار دهند.ودر ادامه موارد ذیل به تصویب رسید

1- ساخت ان ای سی یو با مساحت 450متر مربع

2-ساخت ای سی یو با مساحت 420متر مربع

3- خرید3دستگاه دیالیز

4-خرید6دستگاه گازومتری

7-خرید دو دستگاه پال اکسی متر

8- خرید یک دستگاه ونتیلاتور پرتابل

9- خرید یک دستگاه مانیتور بیمار

10-گروه راه سلامتی تقبل مبلغ 100000000ریال جهت تامین تجهیزات مورد نیاز کودکان ونوزادان

11-گروه میزبانان خورشید مسولیت کمک به بیماران نیازمند معرفی شده از طرف مددکاری بیمارستان وتامین تجهزات پزشکی مورد نیاز انها