افتتاح بلوک زایمانی بیمارستان شهید هاشمی نژاد

افتتاح بلوک زایمانی بیمارستان شهید هاشمی نژاد

با حضور آقای دکتر مهرابی ریاست محترم دانشگاه وآقای دکتر مدقق معاون محترم درمان وجمعی از مسولین وبا حضور رسانه ها بلوک زایمانی بیمارستان شهید هاشمی نژاد به بهره برداری رسید.

قابل ذکر است این بلوک زایمانی دارای 6اتاق LDR(واحد اختصاصی زایمان)،یک اتاق ایزوله ،یک اتاق مراقبتهای ویژه ویک اتاق مراقبتهای بعد از زایمان می باشد که با اعتباری بالغ بر 6000000000 ریال باز سازی وبهسازی شده است