مراسم تودیع و معارفه مترون بیمارستان

تودیع و معارفه مترون بیمارستان شهید هاشمی نژاد

مراسم تودیع ومعارفه مترون بیمارستان با حضور ریاست ، مدیریت و پرسنل بیمارستان برگزار شد.

در ابتدا آقای دکتر تقی زاده مدیر بیمارستان فرمودند در طی مدتی که با آقای نعیمیان همکار بودند ابراز خرسندی می کنند وتغییر مسئولین با نظر ریاست نیز یک امری طبیعی می باشد و برای ایشان آرزوی موفقیت کردند.

سپس آقای نعیمیان از کلیه همکاران که در مدت مسئولیت ایشان همکاری صمیمانه  داشتند تشکر و قدردانی کردند.

سرکار خانم حیدری نیز فرمودند از خداوند منان توفیق می خواهند که جایگاه علمی پرستاری را ارتقاء دهند.

ودر پایان نیز هدایایی به رسم یادبود به آقای نعیمیان اهدا شد.