معرفی خدمات بستری

معرفی خدمات بستری

1- پذیرش بیماران اورژانسی(سوانح-قلبی عروقی-جراحی-زنان و مامایی-اطفال)

2- پذیرش بیماران الکتیو با تشخیص هایی مانند:

    جراحی های ترومایی ارتوپدی و جراحی مغزو اعصاب-جراحی های عمومی (آپاندیسیت-همورئید و...)-جراحی چشم(کاتاراکت-اب سیاه و ..)-جراحی گوش و حلق و بینی-جراحی زنان و سزارین و زایمان طبیعی-بیماریهای اطفال و نوزادان - مشکلات قلب و عروق و داخلی و عفونی و ..

توجه: در پذیرش بیماران اورژانسی افراد بدحال توسط اورژانس 115 یا همراه به اورژانس بیمارستان مراجعه و به تشخیص پزشک اورژانس پذیرش میشوند.

توجه: در پذیرش بیماران الکتیو بیمار با مراجعه به کلینک تخصصی بیمارستان به دستور پزشک در صورت وجود تخت خالی و امکان ارائه سرویس در بیمارستان پذیرش میشود.