برنامه ملاقات حضوری با معاون آموزشی بیمارستان

جهت ملاقات حضوری با معاون اموزشی بیمارستان جناب اقای دکتر صدرزاده روزهای یکشنبه از ساعت 12-13 به دفتر ایشان مراجعه نمایید.