بسیج بیمارستان

نشریه داخلی علمی و فرهنگی کانون بسیج بیمارستان شهید هاشمی نژاد(بزودی اپلود میشود...)

فعالیتهای بسیج بیمارستان:

هفته دفاع مقدس

 

 

عزاداری محرم و صفر