بزرگداشت هفته دولت و روز کارمند

بزرگداشت هفته دولت وروز کارمند در بیمارستان شهید هاشمی نژاد

به مناسب هفته دولت و روز کارمند مراسم جنشی با اجرایی هنرمندان صدا وسیما در سالن شهید هاشمی نژاد برگزار شد.                                                در ابتدایی مراسم آقای دکتر موسوی ریاست بیمارستان ضمن خیر مقدم گزارشی از فعالیتهای بیمارستان ارائه کردند وفرمودند که سفت کاری بیمارستان جدید تا پایان شهریوربه اتمام می رسد وساختمان کلینیک ویژه نیزهم زمان با میلاد حضرت محمد(ص) افتتاح خواهد شد.ودرادامه هنرمندان به اجرای تقلید صدا وتردستی پرداختند که مورد توجه همکاران محترم قرار گرفت.