خانم مهندس فیض آبادی
 کارشناس مهندسی عمران
 
تلفن داخلی: 305
تلفن:2742005-0513
نمابر : 2722322-0513
 ايميل: feyzabadih1[at]mums.ac.ir
 
 
 
 
 
فعاليتها:

- نظارت بر چگونگی ارائه خدمات توسط پیمانکاران نگهداشت

-نظارت بر بهینه سازی و صرفه جویی در مصرف انرژی و هزینه های عمرانی بیمارستان

-مدیریت بر ساماندهی سامانه و نت پیشگیرانه و پیش بینانه و پاسخ گویی به مشکلات همکاران

فرایندها:

-درخواست تعمیرات جزئی برق و تاسیسات بخش(ثبت در سامانه CMMS)

-درخواست تعمیرات ساختمانی جزئی بخش ها،درخواست اتوماسیون و ارسال به مدیریت مرکز

 

لینک ورود به سامانه CMMS

 

آموزش کار با سامانه CMMS

دانلود راهنمای ثبت نام در سامانه CMMS

دانلود آموزش پیگیری درخواست ها در سامانه CMMS