تاريخچه


بسمه تعالي

 

تاريخچه بيمارستان شهيد هاشمي نژاد مشهد ( از بدو پيدايش تا انقلاب اسلامي و تا كنون )

 

قريب به يكصد سال پيش در نزديكي قلعه آباد و دايري بنام قلعه محرابخان در شمال شرقي شهر مشهد ، قلعه قديمي و نسبتاً مخروبه اي مشهور به " قلعه كهنه" وجود داشت كه جذاميان شهر و منطقه به دليل مطرود شدن از سوي مردم به آن پناه برده و در وضعيت بسيار اسفناكي زندگي مي كردند . معيشت اصلي ساكنين قلعه مزدور كاري در مزارع و باغات اطراف بود كه الزاماً براي تامين بخشي از نيازهاي زندگي در جوار قلعه كهنه ، زاغه ها و كپرهايي براي نگهداري و پرورش مرغ و خروس و گوسفندهاي خود ساخته بودند.

با مشاهده وضعيت نابسامان زندگي اين مردم ، محرابخان ( مالك قلعه ها و زمينهاي اطراف ) دستور ساخت يك قلعه جديد در مجاورت ضلع غربي قلعه كهنه را مي دهد ( اين قلعه بعدها به قلعه نو مشهور گرديد ) و در نهايت هر دو قلعه و بخشي از زمينهاي اطراف و نيز سهمي از عايدات مزارع همجوار را وقف كمك به جذاميان مينمايد كه گويا توليت اين وقف در سال 1307 هجري شمسي به آستانقدس رضوي واگذار گرديده است .

     اين قلعه شامل 28 حجره نسبتاً وسيع ، در اطراف يك مسجد كوچك در ضلع شمالي و يك آشپزخانه در وسط حياط بوده است كه در هر حجره بسته به متأهل يا مجرد بودن افراد حدود 10 تا 15 نفرزندگي مي كردند. غذاي ساكنين قلعه در آشپزخانه وسط حياط طبخ شده و در ساعات معين توزيع مي گرديد. تا چند سال بعد نان مصرفي نيز از بيمارستان امام رضا (ع) ( توسط يك گاري الاغي دوچرخ به رانندگي مرحوم كربلايي شير محمد) تأمين مي گرديد.

در سالهاي بعد به تدريج ساختمان پرورشگاه و مدرسه ابتدايي در همسايگي جنوبي قلعه ها ساخته شد كه اولي براي نگهداري حدود 35 تا 40 دختر و پسر بي سرپرست كه غالباً از ساكنين قلعه بوده و والدين خود را از دست داده بودند و دومين ساختمان نيز براي تحصيل فرزندان ساكنين هر دو قلعه ساخته مي شود . اين دو ساختمان در زمان واگذاري مجموعه به وزارت بهداري و مصادف با انقلاب تخريب گشته و بجاي آن دو ساختمان جديد به منظور حمام  ( آزمايشگاه فعلي ) و ساختمان اداري ( سرپرستاري ) احداث گرديد كه ساختمان اولي پس از مرحله سفت كاري تغيير كاربري داده و به آزمايشگاه تبديل شد.

     در نيمه دهه 1340 چند خير مشهور به ( خيامي ها ) ساختمان اورژانس فعلي را به نيت دو طبقه و به منظور كاربري درمانگاه جذاميان ، در همسايگي جنوبي قلعه نو ساختند. اما بدليل آنكه از طرف مسئولين مورد بي مهري قرار گرفت طبقه دوم ساختمان ساخته نشد .

       در نيمه دوم دهه 1340 به دستور همسر شاه قلعه هاي موجود تخريب و بجاي آن دو ساختمان بنامهاي 9 آبان و 4 آبان ( ساختمان بخش قلب و ساختمان بخش زنان ) در دو طبقه به تقليد از طرح آسايشگاه ( بابا باغي تبريز ) به منظور تامين آسايشگاه و محل زندگي جذاميان ساخته شد.

ظاهراً در اين زمان مجموعه ، حالت آسايشگاه و درمانگاه امراض پوستي بخود گرفته و رياست آن به آقاي دكتر سيد احمد مدرسي كه عضو شوراي شهر نيز بوده است واگذار مي گردد.

      بيشترين تحولات ساختماني درمانگاه و آسايشگاه در اواخر دهه 40 و اوايل دهه 50 و در زمان رياست آقاي دكتر قهرماني ( دومين رئيس مجموعه ) به وقوع پيوسته است . در اين زمان ساختمان راديولوژي قديم و كلينيك امراض پوستي فعلي ، ساختمانهاي الحاقي به ساختمان 9 و 4 آبان ( سي سي يو ، بخش اتاق عمل ) رختشويخانه ، آشپزخانه و نانوايي ، ساختمان فرهنگي هنري ( فقط در مرحله سفت كاري ) و نيز پنج  ساختمان با طرح يكسان براي اسكان پزشكان خارجي مقيم ساخته گرديد. پنج ساختمان مذكور پس از اتمام مراحل سفت كاري كه مصادف با انقلاب بود به تصرف تعدادي از خانواده هاي جذاميان درآمد و در يك بلوك آن هم جنگ زدگان خوزستاني مستقر گرديدند.

     در اوايل دهه 60 و پس از انتقال بيمارستان امراض پوستي به مكاني ديگر ، اين مجموعه با كاربري بيمارستان عمومي به ايفاي نقش پرداخت . از آن زمان تا كنون فعاليتهاي گسترده اي داشته و در جهت خدمات رساني به بيماران و مردم نيازمند ، تلاشهاي وافري شده است. اين بيمارستان در سال 1385 بعنوان يكي از بيمارستانهاي هيأت امنايي در قالب ماه 88 برنامه چهارم توسعه تعيين شده و در حال حاضر يكي از بيمارستانهاي موفق طرح در سطح كشور مطرح مي باشد . بخشهاي متعددي در اين بيمارستان فعال هستند كه علاوه بر بخشهاي عمومي ، بخشهاي ويژه اي همچون CCU ، ICU  ،NICU ، اكو كارديوگرافي ، سي تي اسكن ، فعاليت دارند.

موضوع اصلاح ساختار در اين بيمارستان بعنوان يك مقوله جدي در حال پيگيري است كه با تصويب چارت 290 و متعاقب آن 320 تختخوابي ، منجر به خدمات رساني بهتر و شايسته تري به مردم محروم منطقه خواهد شد .

هیات امنای بیمارستان از فعالترین هیات امناهای کشوری بوده و تاکنون با تشکیل 5 جلسه از شش ماهه دوم سال 85 به بعد مصوبات زیادی داشته است.
حسابداری تعهدی در شرف اجرا بوده و مراحل پایانی خود سپری می نماید که با اجرای آن و تبدیل و راه اندازی سیستم بیمارستانی HIS , MIS این بیمارستان اولین بیمارستانی خواهد بود که با نرم افزار طراحی شده فعالیت خواهد نمود، معاونت محترم توسعه و مدیر کل بودجه وزارتخانه از فعالیتهای انجام شده این بیمارستان تقدیر نموده اند. 
 

صفحه اصلی                           کلینیک تخصصی                                   گروهها و بخش ها                              تماس با ما