بيمارستان شهيد هاشمی نژاد
درمانگاه و کلینیک تخصصی
مسئول درمانگاه: محمد مهدی مهدوی مقدم
 مدرک تحصیلی:کارشناس پرستاری
 
 داخلی: 360
تلفن:32737015
 
 

 معرفی:

کلینیک تخصصی بیمارستان در حاشیه بلوار ابوریحان در ورودی اصلی بیمارستان قراردارد.

کلینیک تخصصی در روزهای غیر تعطیل در دو نوبت صبح و عصر با پزشکان متخصص و فوق تخصص در خدمت مراجعین محترم می باشد.

درمانگاه عمومی نیز با حضور پزشک عمومی بصورت 24 ساعته فعال می باشد.

 

 

برنامه کلینیک تخصصی بیمارستان شهید هاشمی نژاد-بروزرسانی بهمن97

توجه:

1-برنامه زیر مربوط به شیفت صبح و عصر کلینیک می باشد

1- جهت رزرو نوبت کلینیک باید به سایت نوبت دهی مراجعه و از ساعت حضور پزشک مطلع شوید و نوبت بگیرید.

تخصص شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه
زنان  افتخارزاده  حسینی  فهمیده  شبانیان  عسگری  حافظ
دیابت/غدد  اربابی   اربابی      
گوش و حلق و بینی   دلدار  دلدار  دلدار دلدار  
گوارش(صبح)  شادکام    شادکام  حسینی  شادکام  حسینی
گوارش(عصر)    شادکام      حسینی  
جراح پلاستیک  سرگزی    سرگزی      
انکولوژی(صبح) صادقی فضل صادقی-عمادی عمادی-فضل صادقی-عمادی  فضل
انکولوژی(عصر) عمادی عمادی        
طب فیزیکی  قاسم پور          
جراح فک و صورت  عبدالله پور
         
چشم(صبح)  صاحبکار  حاتمی  صاحبکار نجفی  تفقدی  نجفی
چشم (عصر)      حسین زاده صاحبکار    
عفونی(صبح) صفری دهقان صفری دهقان اسماعیل زاده اسماعیل زاده
عفونی (عصر)  عرفانیان   عرفانیان   عرفانیان  
داخلی (صبح) میلانی-گل کار
گل کار-نجاری-سعادتیان بصیری گل کار-بصیری-سعادتیان نجاری گل کار-یزدی نژاد-مشهدی
داخلی (عصر)  یزدی نژاد   یزدی نژاد   یزدی نژاد-گل کار   یزدی نژاد   یزدی نژاد-گل کار   یزدی نژاد
اطفال(صبح) وطن خواه قاسمی-علیزاده وطن خواه
قاسمی منزوی-علیزاده قاسمی
اطفال (عصر) علیزاده قاسمی علیزاده قاسمی علیزاده  
جراح عمومی(صبح)  موحد  رافتی  رافتی  وحیدیان  اعلمی  موحد
جراح عمومی (عصر)  ایزدی  ایزدی    وحیدیان وجدانی  موحد
ارولوژی  دولتی  دایی  فرزین  دولتی    
ارتوپدی (صبح) شیخیان علیزاده صالح حسن آبادی سیف دلدار
ارتوپدی(عصر)  شیخیان عطایی   صالح   سیف
جراح اعصاب  میرمعزی    رفعتی  علی پور  تاج دینی
 
قلب(صبح)  رضایی  صبوری  ساقی  چهکندی  فغانی  کبیری
قلب(عصر) چکهندی کبیری فغانی ساقی صبوری رضایی
پوست    حسینی پور    حسینی پور    
فوق تخصص جراح دست(عصر) واحدی