اجراي فايو اس در بيمارستان


 
اجراي طرح 5S (آراستگي محيط كار) در بيمارستان
 

تعريف فايواس: فنی است که به منظور برقراری و حفظ فضای کیفیتی در یک سازمان استفاده می شود . که این نظام اولین بار در کشور ژاپن پس از جنگ جهانی دوم انجام شد .هر S بیانگر یکی از ابعاد پنجگانه ساماندهی محیط کار است.

هدف فايواس:ارتقاء کیفیت کار و در نتیجه بهره وری بالای نیروی انسانی

تغييرات فايواس:در خدمات، نیروی انسانی و محیط کار
 
اسلايدهاي مربوط به فايواس (براي مشاهده اسلايدها بايد نرم افزار پاورپوينت 2007 روي سيستم شما نصب شده باشد.)
اجراي فايو اس در بيمارستان شهيد هاشمي نژاد(تغييرات در تاسيسات)
اجراي فايو اس در بيمارستان شهيد هاشمي نژاد(تغييرات در جراحي زنان)
اجراي فايو اس در بيمارستان شهيد هاشمي نژاد(تغييرات در واحدهاي اداري و پاراكلينيك)
اجراي فايو اس در بيمارستان شهيد هاشمي نژاد(تغييرات در لندري)