بيمارستان شهيد هاشمی نژاد

 

 
 
 
 کارشناس کنترل عفونت : فاطمه سخاوت
 مدرک تحصیلی:کارشناس پرستاری
 
تلفن : 31092419-31092432
نمابر : 32706606
 ايميل: sekhavatf1[at]mums.ac.ir
 

 
 
تاریخچه و اهداف

عفونت بیمارستانی (Nasocomial Infections) به عفونتی اطلاق می شود که بیمار در زمان بستری بودن به آن دچار نبوده و48 تا 72 ساعت بعد از پذیرش بیمار در بیمارستان ایجاد می شود به شرط آنکه در دوره کمون آن هم نبوده باشد.عفونت های بیمارستانی یک مشکل جدی مراکز بهداشتی درمانی می باشند و هرساله هزینه های زیادی را به بیماران ومراکز بهداشتی درمانی تحمیل می کنند. در حال حاضر در کشورهای پیشرفته میزان این عفونت ها حدود  10% موارد بستری ودر کشورهای در حال توسعه حدود 25%  تخمین زده می  شود. میزان عفونت بیمارستانی در یک مرکز بهداشتی درمانی نشان دهنده کیفیت خدمات ارائه شده در آن مرکز می باشد.  اهداف کلی کمیته کنترل عفونت بیمارستان عبارتند از:

1:کاهش میزان عفونت بیمارستانی

2:کاهش میزان مرگ و میر و هزینه های ناشی از عفونت بیمارستانی

 

 

آموزش هاي كنترل عفونت در بيمارستان

 

كليپ اموزش شستشوي دست(جهت مشاهده كليپ بايد فلش پلير مرورگر شما نصب شده باشد.)

{flv}handwash{/flv}