بيمارستان شهيد هاشمی نژاد

 

 
 
آقای حسن آذرآباد
کارشناس مددکاری اجتماعی
 
تلفن : 31092765
 
  
 
 
 
 
 

معرفی واحد مددکاری                                                                                       

 

مددکار اجتماعی حرفه ای انسان دوستانه است که در فرهنگ های ملل مختلف سابقه ای دیرین به پهنای تاریخ بشریت دارد این واحد در اکثر ارگانهای حمایتی و رفاهی قرار گرفته است تا گوشه ای از مشکلات اجتماعی اقتصادی و رفاهی مراجعین را حل نماید و مراکز درمانی هم یکی از این مراکز است که وجود مددکار جهت تسریع روند امور بیماران ضروری می باشد بر همین اساس بیمارانی که نیازمند پیگیری از سوی واحد مددکاری هستند به شرح ذیل می باشد                                                  

1.افراد مجهول الهویه

؛2.کارتن خواب بی هویت

 3.بیماران ارجاعی از مراکز نگهداری بهزیستی ( ذهنی ,اعصاب و روان؛جسمی حرکتی )

.4 بیماران ارجاعی از کمیته امداد

 5.نوزادان و سالمندان رها شده در بیمارستان

 6.بیماران ارجاعی از زندان و کمپ ترک اعتیاد

 7.معرفی بیماران نیازمند تجهیزات پزشکی به ارگانهای حمایتی

 8.انجام امور بیمه ای بیماران فاقد بیمه درمانی

 9.همکاری با دادسراجهت اسکان افراد مجهول الهویه به منظور دریافت حکم

10.حمایت مالی جهت بیماران خاص (کانسر-دیالیز)

11.کیس های ارجاعی از اورژانس 123؛                            

12. کودک آزاری و همسر آزاری

 

 

شرح وظایف :  

1)سر کشی روزانه مددکار از اورژانس و تمام بخشهای بیمارستان با اهداف ذیل :

شناسائی و یاری رسانی به بیماران نیازمند ؛بیماران صعب العلاج و بیماران خاص شامل نارسائی کلیه بیماران تااسمی بیماران سرطانی و شیمی درمانی  MS

شناسایی بیماران فاقد خانواده و طرد شده شامل بیماران سالمند ؛ازکارافتاده ؛معتاد ؛دختران فراری ؛نوزادان رها شده و شناسایی خانواده توسط مددکار بخش و اخذ حکم قضایی جهت تحویل نوزادان به شیرخوارگاه

شناسایی بیمارانی که تحت پوشش هیچ نوع بیمه ای نمی باشد و راهنمایی و اطلاع رسانی به بیماران مذکور جهت استفاده از بیمه

راهنمائی و اطلاع رسانی به بیماران مصدوم ترافیکی جهت استفاده از ماده92 (رایگان نمودن هزینه با ارائه  کروکی تصادف )

شناسایی موارد کودک آزاری و معرفی به اورژانس اجتماعی جهت بررسی وضعیت خانوادگی و حل مشکل بیمار که به صورت مصاحبه با بیمار و خانواده وی یا از طریق تیم درمان به مددکار معرفی میگردد.

2)برقراری ارتباط مستمر با سازمان های دولتی ؛عمومی ؛حمایتی نظیرسازمان بهزیستی ؛کمیته امداد موسسات خیریه امام جواد که متعلق به اتباع خارجی ؛خیریه امام هادی ؛خیریه امام علی ؛خیریه آسیب پذیر طوس و دفتر میزبانان خورشید

3)برقراری ارتباط و جلب همکاری سازمان بهزیستی و مراکز تابعه آن نظیر مراکز نگهداری معلولین بازپروری زنان و دختران آسیب دیده اجتماعی شیر خوارگاه و آسایشگاه بیماران روانی... جهت اعزام و پذیرش بیمار پس از ترخیص بیماران معلول ؛ کودکان فراری ؛ سالمندان طرد شده توسط خانواده یا آسیب دیده اجتماعی و نوزادان رها شده از طریق دستور مقامات قضایی به این مرکز و ارگانها به منظور سامان دهی و یاری رسانی به بیماران مذکور

4)برقراری ارتباط با تیم درمان جهت تعمین حمایت عاطفی و روانی از بیماران به طروق مختلف از جمله :مشاوره و گفتگو با بیمارن و خانواده های آن ها به منظور تقویت روحیه آنها بویژه در زمان اخذ رضایت جهت انجام اعمال جراحی سنگین ؛قطع عضو و غیر...

کسب اطلاعات خانوادگی اجتماعی اقتصادی بیماران از خانواده و ارائه آن به کادر درمانی طبق ضوابط و قوانین و پرتکل ها که دو نمونه فرم ضمیمه خواهد گردید که توسط کارشناسان مددکاری در بخش تکمیل می گردد. برقراری ارتباط مناسب و همکاری با مراکز بهداشتی درمانی دیگر جهت استفاده از امکانات و تسهیلات به منظور رفع نیازمندی های بیماران                                                                             

5)برقراری ارتباط مناسب و همکاری و هماهنگی با مراجع قانونی ؛وزیر دادستانی ؛کلانتری ؛پزشکی قانونی و پاسگاههای انتظامی به منظور تعیین تکلیف در مورد نوزادان رها شده ؛و موارد کودک آزاری و کفالت اطفال و کودکان و نوجوانان بی سرپرست و یا بد سرپرست و تشخیص هویت بیماران فوت شده و مجهول الهویه ؛پیگیری دریافت مدارک بیماران تصادفی و متهمین و کلانتری ها و غیره با هماهنگی و همکاری واحد حراست و انتظامات بیمارستان

6)بازدید منزل و تهیه گزارش از وضعیت اجتماعی اقتصادی بیماران بر حسب درخواست تیم درمان

7)ضبط و ثبت آمار و اطلاعات مربوط به تخفیفات بیماران