بيمارستان شهيد هاشمی نژاد

 

مسئول فنی :دکتر علی ملائی

مدرک تحصیلی:پزشک متخصص رادیولوژی

تلفن:31092065

 
 
 
 
 
 

 

فعاليتها:

انجام كليه راديوگرافي هاي مختلف از بيماران بستري ، سرپايي و پرتابل بخشها مانند سي تي اسكن،راديولوژي و سونوگرافي در اين واحد ارائه ميگردد.
4 نفر كارشناس در بخش سي تي اسكن و فعاليت مي كنند.
دستگاه سي تي اسكن موجود  از نوع توشيبا 16 اسلايس است.
 از بين دو دستگاه سونوگرافي يك مورد مارك هيتاچي با يك  پروب و ديگري زيمنس با دو پروب مي باشد.
اين بخش  مجهز به سيستم ارشيو ديجيتال تصاوير پزشكي pacs مي باشد.
جمعا تعداد 15 نفر كارشناس ، كاردان ، تكنسين بهمراه 7 منشي و خدمه  بصورت شبانه روز در شيفتهاي مختلف در قسمت راديولوژي فعاليت مي كنند.
سونوگرافي نيز توسط پزشك هاي شاغل در اين واحد صورت مي گيرد.