بيمارستان شهيد هاشمی نژاد

 

 
  
 
 
 
تلفن : 31092606

 
 
 
 
 
موقعیت مکانی: طبقه ششم
 
فعاليتها:

- نظارت بر چگونگی ارائه خدمات توسط پیمانکاران نگهداشت

-نظارت بر بهینه سازی و صرفه جویی در مصرف انرژی و هزینه های عمرانی بیمارستان

-مدیریت بر ساماندهی سامانه و نت پیشگیرانه و پیش بینانه و پاسخ گویی به مشکلات همکاران

فرایندها:

-درخواست تعمیرات جزئی برق و تاسیسات بخش(ثبت در سامانه CMMS)

-درخواست تعمیرات ساختمانی جزئی بخش ها،درخواست اتوماسیون و ارسال به مدیریت مرکز

 

لینک ورود به سامانه CMMS

 

آموزش کار با سامانه CMMS

دانلود راهنمای ثبت نام در سامانه CMMS

دانلود آموزش پیگیری درخواست ها در سامانه CMMS