بيمارستان شهيد هاشمی نژاد

 

 
 
 
 
خانم مهندس نرگس متقي
کارشناس مهندسی بهداشت محيط
 
تلفن :31092628
 
 
 
 

 

شرح فعالیت ها:
 1. انجام بازديد و نظارت مستمر وروزانه برابر مقررات برحسب ضرورت از اطاقهاي عمل وز ايمان ـ بخشها ـ تأسيسات آب و فاضلاب و آشپزخانه ـ انبار و سردخانه مواد غذايي و مركز سترون سازي ـ سرويسهاي بهداشتي و رختشويخانه
 2. ثبت فعاليتها وتنظيم گزارش از اقدامات و اصلاحات انجام شده در رفع مشكلات بهداشتي .
 3. ثبت گزارشات بازدید انجام شده از بخش ها در چک لیست های موجود در اکسل در 4 زمینه (بهداشت و نظافت – مدیریت پسماند – ساختمان و تاسیسات و تجهیزات)و مشخص کردن درصد امتیازات و مقایسه با فصول مختلف سال و پایش با سال های قبل و بررسی کاهش یا افزایش درصد پیشرفت کار و انجام اقدامات اصلاحی مورد نیاز
 4. تهيه گزارش مشكلات بهداشت محيطي به مسئولين ذيربط بيمارستان و انعكاس آن از طريق مسئولين مذكور به مراجع بالاتر.
 5. بررسی شاخص های بهداشت محیط آشپزخانه – فاضلاب – آب – پسماند - لاندری
 6. تهیه و بازنگری کلیه  دستورالعمل های بهداشت محیط ، روش های اجرائی و خط مشی های بهداشت محیط
 7. بررسی و تائید متن قراردادهای  مرتبط با بهداشت محیط  (حمل و دفن پسماندهای بیمارستان- مبارزه با حشرات و جوندگان – آزمایشگاه معتمد محیط زیست– بهره برداری فاضلاب(شستشو و سمپاشی شبکه داخلی فاضلاب) -آزمایشگاه تست های فاضلاب  – آزمایشگاه آب آشپزخانه واگذار شده به بخش خصوصی ) به لحاظ رعایت کلیه شرایط بهداشتی مربوطه
 8. پيگيري رفع نواقص بهداشت محيطي از طريق مسئولين قسمتهاي ذيربط.
 9. نظارت برشرايط بهداشت و نظافت كليه قسمتهاي بيمارستان .
 10. برنامه ريزي و نظارت و پيگيري بهسازي محيط بيمارستان .
 11. نظارت و پیگیری کلیه مسائل مرتبط با مدیریت پسماند (تفکیک پسماند از مبداء – جمع آوری – انتقال و پیگیری مشکلات موجود در خصوص تجهیزات ، نقشه جایگاه زباله و ... – دستگاه اتوکلاو – اپراتور دستگاه – کالیبراسیون دستگاه – پایش میکروبی ، شیمیائی، فیزیکی دستگاه – تنظیم اظهارنامه بی خطر سازی و ارسال به مرکز بهداشت – پایش آزمایشگاه محیط زیست و ارسال نتایج به محیط زیست و معاونت بهداشتی و گرفتن تائیدیه بی خطر سازی پسماندهای عفونی – جمع آوری آمار توزین پسماندهای بخش ها و بررسی جهت کاهش حجم پسماندهای بیمارستانی )- همچنین کلیه موارد مصرفی مورد نیاز جایگاه زباله توسط مسئول بهداشت محیط درخواست می شود
 12. برنامه ريزي نظارت وپيگيري اجراي برنامه هاي كنترل منابع آلوده كننده هوا و سروصدا وبهره برداري مناسب از سيستم گرمايش وسرمايش (تهويه) بيمارستان .
 13. مشاركت در برنامه ريزي و اجراي برنامه هاي آموزشي بهداشت براي كاركنان ـ بيماران ـ مراجعين و كارآموزان .
 14. تهیه فایل و پاورپوینت های آموزشی جهت کلاس های باز آموزی پرسنل در خصوص مبحث مدیریت پسماند – اصول گندزدائی و سایر موارد مورد نیاز
 15. نظارت و پيگيري برنامه هاي مستمر گندزدايي وشستشوي قسمتهاي مختلف بيمارستان برابر ضوابط و دستورالعمل هاي ابلاغي
 16. كلرسنجي روزانه آب و نمونه برداري به منظور كنترل آلودگي از قمستهاي مختلف بيمارستان ، نمونه برداری های میکروبی و شیمیائی از آب شرب شبکه ، مخزن آب وهمچنین دستگاه دیالیز و واحد استریلیزاسیون  و تست های BOD-COD-TSS فاضلاب
 17. برنامه ريزي درجهت مبارزه با حشرات و جوندگان (عقد قرارداد – نظرسنجی – برنامه ریزی و هماهنگی جهت مبارزه بیولوژیکی یا شیمیائی و یا اقدامات فیزیکی مانند بهسازی یا درزگیری و ....
 18. پیاده سازی کلیه  سنجه های اعتبار بخشی بهداشت محیط36 سنجه – مدیریت پسماند24سنجه و قسمت های مرتبط با لاندری و سایر بخش ها
 19. نیاز سنجی در خصوص تجهیزات مورد نیاز و بررسی از سایر بیمارستان ها جهت انتخاب نمونه های مطلوب
 20. پیگیری جهت تامین اعتبار و بودجه در خصوص درخواست های خرید و سایر اقدامات اجرائی  مورد نیاز و مرتبط با
 21. پیگیری طرح آراستگی محیط کار در بیمارستان
 
 
چک لیست ها:
 
دستورالعمل های پسماند:
 
قسمتی از فرایندها:
 
کتابچه های آموزشی: