بيمارستان شهيد هاشمی نژاد

 

 
 
 
  خانم زهرا نورانی
  كارشناس پرستاري
                                      (مسئول روابط عمومي بیمارستان )
 
 
HSH.PR[at]mums.ac.ir
nouraniz2[at]mums.ac.ir
تلفن:31092630
 
 
 
 

شرح وظایف مسئولین محترم روابط عمومی واحدهای تابعه

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

 

1-    نظارت بر حسن اجرای آیین نامه اطلاع رسانی دانشگاه

2-   حضور فعال در جلسات شورای مدیران واحد مربوطه

3-    افکار سنجی از مشتریان داخلی و خارجی واحد مربوطه

4-    تحلیل محتوای کیفی و کمی از انتقادات و پیشنهادات مشتریان

5-    نظر سنجی ادواری از مشتریان داخلی و خارجی

6-     نیاز سنجی اطلاعاتی و تولید محتوای مورد نیاز مخاطبین واحد مربوطه

7-   تحلیل محتوا از انعکاس رسانه ها از اخبار واحد مربوطه

8-            بزرگداشت مناسبت های ملی ، مذهبی و سازمانی

9-            نظارت بر تبلیغات محیطی واحد مربوطه

10-       برگزاری نشست های خبری با نظارت واحد ارتباط رسانه ای روابط عمومی دانشگاه

11-       انجام مصاحبه های رسانه ای با هماهنگی واحد ارتباط رسانه ای در حوزه عملکردی، دستاوردی و افتخارات

12-       رصد روزانه رسانه ها اعم از شبکه های اجتماعی، سایتهای خبری،صداوسیما و روزنامه ها

13-       تدوین و تنظیم جوابیه و تکذیبیه و ارسال به روابط عمومی دانشگاه

14-       برپایی نمایشگاه دستاوردی از اقدامات و عملکرد واحد مربوطه

15-       تولید روزانه اخبار و ارسال به واحد خبر وبدای دانشگاه

16-        اطلاع رسانی خدمات به ذینفعان

17-       اطلاع رسانی فرآیندها به ذینفعان

18-       اطلاع رسانی عملکرد، دستاورد و افتخارات واحد مربوطه به مشتریان داخلی و خارجی

19-       مدیریت وب سایت واحد مربوطه و تولید محتوای متناسب

20-       تهیه و انتشار ماهانه گزارش عملکرد واحد مربوطه از طریق فضای سایبر

21-   پوشش رویدادهای مهم واحد مربوطه در قالب خبر عکس خبری و فیلم مستند و ارسال به روابط عمومی دانشگاه

22-       تکریم خبرنگاران رسانه های گروهی و همکاری لازم پس از هماهنگی با واحد ارتباط رسانه ای

23-       انجام تشریفات مقامات استانی و کشوری بر اساس پروتکل در بازدید از واحد مربوطه

24-       نظارت بر انتشارات در سطح واحد مربوطه 6514712

 

تصاویر سالن همایش بیمارستان