بيمارستان شهيد هاشمی نژاد

مسئول فنی آزمایشگاه: دکتر سجادیان

 مدیر داخلی: دکتر قویدل

موقعیت مکانی : طبقه منفی یک بیمارستان و طبقه همکف کلینیک تخصصی

فعاليتها:

كليه فعاليتهاي پاراكلنيكي در بخشهاي هماتولوژي ، بيوشيمي خون ، قارچ شناسي ، انگل شناسي ، ميكروب شناسي هورمون شناسي ، ايمونولوژي ، بانك خون، بيوشيمي ادرار انجام مي شود همچنين پذيرش و نمونه گيري موارد فوق در شبانه روز بصورت سرپايي و بستري انجام مي شود.
پاسخگويي به آزمايشها در موارد اورژانس در حداقل زمان ممكن و در موارد عادي با توجه به زمان لازم بسته نوع آزمايش انجام مي شود.

تجهيزات:

علاوه بر دستگاههاي روتيني كه وجود دارد آزمايشگاه مجهز به دستگاههاي زير نيز مي باشد.

رديف

نوع تجهیز

نام و مدل تجهیز

1

 فول اتوماتيك كمي لومينسانس

 Maglumi 2000

2

اتوآنالایزربيوشيمي

پکتوس700

3

اتوآنالایزربيوشيمي

میندری BS200

4

سل کانتر فول ديف اتوماتيك

NIHON KOHDEN

5

سل کانتر

SYSMEX  KX 21

6

الکترولیت آنالایزر فول اتوماتيك

XD 684

7

الکترولیت آنالایزر اتوماتيك

Convergous

8

کوآگولومتر فول اتوماتيك

SF-8000

9

سیستم سنجش گازهای خون

Convergous

10

سیستم سنجش گازهای خون

Convergous

11

الایزا توتال ريدر

Stat  fax 3200

 12

هود بیولوژیک کلاس II

لامينار

آمار:

طبق آمارهاي بدست آمده بطور متوسط در ماه 10000 الی 12000 مراجعه كننده از خدمات اين واحد بهره مند مي گردند.
 
کسب عنوان کارکنان برتر علوم آزمایشگاهی سال 98 توسط آقای مهدی داورپناه مقدم.