بيمارستان شهيد هاشمی نژاد
خانم محبوبه عباسی
کارشناس مددکاری اجتماعی
 
تلفن داخلی: 2766
تلفن:2742001-0513
 
       
 
 
 

 

معرفی واحد مشارکت های مردمی بیمارستان

مشارکت های بیمارستان در حال حاضر با تعداد یک نیرو به عنوان دبیر شورای در حال انجام وظیفه می باشد این واحد در مورخ 20/2/1397با اخذ مجوز و به صورت قانونی و با تعداد 13 نفر اعضای هیئت مدیره به مدیر عاملی آقای دکتر علیزاده( متخصص اطفال)  در بیمارستان و در واحد مددکاری جهت خدمت به بیماران نیازمند شروع بکار گردیده است .

 

شرح وظایف :

1)شناسائی و جذب خیرین شامل اشخاص حقیقی و حقوقی و ایجاد ارتباط با ایشان جهت جذب منابع مالی و حمایت و پشتیبانی از بیماران نیازمند

2)برقراری ارتباط با خیریه ها(خیریه امام هادی و میزبانان خورشید و آسیب پذیر طوس ) و خیرین جهت معرفی بیماران نیازمند جهت حمایت نقدی و غیر نقدی به بیماران خاص وصعب العلاج و بیماران کانسری

3)تهیه داروهای گران قیمت بیماران  بستری فاقد همراهی در بخش از طریق  تنخواه گردان مشارکت ها

4)قرارداد با داروخانه دکتر بختیاری و داروخانه دکتر هاشمی جهت معرفی و تهیه داروهای شیمی درمانی  بیماران نیازمند سرطانی که فاقد سرپرست ویا به علت درمان از کار افتاده می باشند  

5)قرارداد با کلای طب جهت معرفی بیماران نیازمند به تجهیزات پزشکی مصرفی

6)تهیه تجهیزات پزشکی بخش ها

7)تحت پوشش قراردادن خانواده های بیماران  نیازمندو بن کالا جهت مایحتاج خانواده 

8)برگزاری جلسات اعضای هیئت مدیره و خیرین بصورت ماهیانه

9)امانت وسایل تجهیزات پزشکی مصرفی مانند کپسول اکسیژن و ساکشن وواکر به بیماران نیازمند

10)بازدید منزل جهت بررسی وضعیت اقتصادی اجتماعی و فرهنگی بیماران نیازمند

 

 

اقدامات انجام شده :

تهیه پوشک نوزادن بی سرپرست و نوزادان بدسرپرست بستری در بخش ها

تهیه شیر خشک جهت نوزادن رها شده و بی سرپرست

تهیه لباس جهت نوزادان بی سرپرست و بیماران بی خانمان و طرد شده

تهیه داروی مصرفی بیماران کانسری نیازمند بخش انکولوژی  که توانایی خرید دارو را ندارند   (اینرامیل و فورتیمل )

تهیه تجهیزات پزشکی:

  خرید دستگاه الکتروکاردیوگرافی بخش قلب  

خرید تعداد یک عدد پمپ سرم ویک عدد  سرنگ بخش اطفال   

خرید تعداد  2 عدد تلویزیون جهت بخش اطفال

خرید یک دستگاه تلویزیون درهمراهسرا بخش زنان

تعداد سه عدد تخت اطفال در بخش جراحی زنان

خرید تعداد 4 عدد پمپ سرم و سرنگ در بخش ان آی سیو نوزادان

تهیه شیر دوش بخش ان آی سیو نوزادان

خرید ترازو و آب سردکن و مایکروفر جهت بخش انکولوژی

تهیه سه عدد آب سردکن سه شیر جهت محوطه بیمارستان

تهیه پرینتر جهت کارشناس کمیته امداد 

تهیه سوزن پورت و پمپ شیمی درمانی مصرفی بخش انکولوژی

برگزاری اولین جلسه مشارکت های مردمی

تصویب اساسنامه شورای مشارکت های مردمی

برگزاری جلسه مشارکت های مردمی