بيمارستان شهيد هاشمی نژاد

مامایی

هنری که علم را به خدمت می‌گیرد‌‌

تا عشق را در معرکه راز

و تجلیگاه آفرینش به نمایش گذارد

‌روز جهانی ماما را

که همزمان با بهار طبیعت است

به شما تلاشگران مامایی بیمارستان هاشمی نژاد

که وظیفه دشوار و حیاتی

حفظ سلامت مادر و نوزاد را به عهده دارید

تبریک عرض می نمائیم

مراسم بزرگداشت روز جهانی ماما با حضور ریاست محترم بیمارستان و تیم مدیریتی و سوپروایزرها و همکاران ماما درزایشگاه برگزار شد.

در این مراسم ریاست محترم بیمارستان، معاون درمان و مترون از زحمات و تلاش های ماماهای بخش زایشگاه و زنان و مامایی با اهدای لوح تقدیر و هدایا و گل تشکر کردند.