بيمارستان شهيد هاشمی نژاد

رئیس بیمارستان شهید هاشمی نژاد از مراکز زیر پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد اظهار کرد: 96 درصد از بیماران مراجعه کننده به اورژانس این مرکز در کمتر از شش ساعت تعیین تکلیف می شوند.

دکتر سید محمد موسوی در گفتگو با وب دا با بیان اینکه بیش از 50 درصد از بیماران اورژانس پیش بیمارستانی به این مرکز انتقال داده می شوند خاطر نشان کرد: روزانه حدود 400 نفر به علت حوادث ناشی از کار، ترافیک،  نزاع و همچنین مسمومیت، بیماری های قلبی،  داخلی و تنفسی به این مرکز مراجعه که 96 درصد این بیماران در کمتر از شش ساعت تعیین تکلیف می شوند.

وی تصریح کرد:  بیماران اورژانس، پس از سطح بندی بلافاصله توسط متخصصان طب اورژانس و پزشکان عمومی ویزیت، و خدمات درمانی مورد نیاز را دریافت می کنند.

رئیس بیمارستان شهید هاشمی نژاد با بیان اینکه تمام بیماران اورژانس در سریعترین زمان ممکن براساس سطح تریاژ توسط پزشکان ویزیت و خدمات درمانی را بدون در نظر گرفتن هزینه ها دریافت می کنند افزود: از عموم مردم درخواست می شود ضمن رعایت پروتکل های بهداشتی در سفر با رعایت مقررات راهنمائی و رانندگی سفری خوش و بدون حادثه را داشته باشند.